Donateur worden

Het doel van onze vereniging.
Het bevorderen van contacten tussen ouders van wie een kind is of kinderen zijn overleden;
Het steun verlenen aan ouders van wie een kind is of kinderen zijn overleden;
Het geven van praktische handreiking(en) bij het verlies van een kind of kinderen;
Het bevorderen van een Bijbels verantwoorde visie op omgaan met rouw bij het overlijden van een kind of kinderen.

Met een bedrag van minimaal  € 5,= per jaar kunt ons steunen. U ontvangt den éénmaal per jaar onze nieuwsbrief. Vult u dan onderstaand donatieformulier in en wordt donateur van “Naamloos verdriet”.

De vereniging heeft een ANBI-status, waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Ons rekeningnummer is: NL09 RABO 0333387147 tnv Naamloos verdriet.

Voor meer informatie met betrekking tot hebben van een ANBI-status.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi


Dit donatiefromulier wordt binnenkort op deze pagina geactiveerd.