Welkom bij Naamloos verdriet

U bezoekt deze website omdat mogelijk een kind van u kort geleden of al langere tijd geleden is overleden of omdat u dit verlies van nabij in de familie- of vriendenkring hebt meegemaakt.
Het verlies van een kind is één van de ergste dingen die we kunnen meemaken. Het grote verdriet en gemis wat dit met zich meebrengt, is niet in woorden uit te drukken. Een vrouw die haar man verliest, noemen we weduwe. En een man die zijn vrouw naar het graf moet brengen, is weduwnaar geworden. Een kind van wie de beide ouders zijn overleden, is een wees. Maar voor ouders die een kind of soms meerdere kinderen hebben verloren, bestaat geen naam. Dat verdriet is naamloos groot.
Daarom hebben we de nieuwe vereniging voor ouders van wie een kind is overleden ‘Naamloos verdriet’ genoemd.
Er bestaat een neutraal lotgenotencontact, genaamd OOK (Ouders Overleden Kind). Ook is er een reformatorische vereniging voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte een kind is overleden met de naam ‘In de knop gebroken’.  In goed overleg met deze vereniging is besloten om daarnaast een lotgenotencontact op te zetten voor ouders die hun kind op wat oudere leeftijd hebben verloren. Bij deze ouders leven andere vragen en zij hebben meer herinneringen aan hun kind dan ouders die maar heel kort hun kind in de armen hebben gehad. De reformatorische vereniging ‘Naamloos verdriet’ wil deze ouders met elkaar in contact brengen en hen ondersteunen.
In de komende tijd zal deze website verder gevuld gaan worden.

Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst in Woudenberg
Hierbij nodigen we alle leden uit voor de najaarsbijeenkomst van onze vereniging op D.V. vrijdagavond 18 juni 2021 om 19.30 uur in het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente te Woudenberg, Frans Halslaan 21. De opening zal verzorgd worden door ons bestuurslid, dhr. W. Blankestijn. Daarna hoopt ds. D.E. van de Kieft, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk, een lezing te houden over ‘Omgaan met reacties van anderen bij het verlies van een kind vanuit Bijbels perspectief.’
Ds. Van de Kieft is lid van ons comité van aanbeveling en weet ook uit eigen ervaring van naamloos verdriet. In zijn lezing hoop hij ook in te gaan op de pastorale begeleiding bij het verlies van een kind.
Vanwege de coronamaatregelen moet u zich aanmelden als u deze `voorjaarsbijeenkomst wilt bezoeken via info@naamloosverdriet.nl of 06-42882153 (mw. Hoogland). U kunt zich uiterlijk tot en met vrijdag 11 juni aanmelden!
Voorafgaande aan de lezing van ds. Van de Kieft zal er een kort huishoudelijk deel zijn met het jaarverslag en het financiële overzicht. Met het oog op de bestuursverkiezing is ds. J. Joppe aftredend en herkiesbaar.
Op de avond zelf houden we ons aan de dan geldende corona-maatregelen. Mocht de avond door nieuwe corona-maatregelen toch niet kunnen doorgaan, wordt dit op de website vermeld.

Jongerenafdeling Naamloos verdriet
Als bestuur hebben we besloten om in overleg met de jongeren met naamloos verdriet een jongerenafdeling te vormen, die niet zelfstandig opereert maar verbonden is met (het bestuur van) Naamloos Verdriet. Vanuit het bestuur is dhr. W. Blankestijn hiervoor de contactpersoon. We hebben dhr. W. Visser uit Nunspeet gevraagd om van deze groep jongeren de mentor te zijn. De bedoeling is om in oktober weer een avond in Gouda te organiseren voor onze jongeren.


Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met John Mourits: naamloosverdrietjongeren@hotmail.com of 06-12333984


Informatie over onze eerder gehouden avonden is te vinden onder bijeenkomsten.