Welkom bij Naamloos verdriet

U bezoekt deze website omdat mogelijk een kind van u kort geleden of al langere tijd geleden is overleden of omdat u dit verlies van nabij in de familie- of vriendenkring hebt meegemaakt.
Het verlies van een kind is één van de ergste dingen die we kunnen meemaken. Het grote verdriet en gemis wat dit met zich meebrengt, is niet in woorden uit te drukken. Een vrouw die haar man verliest, noemen we weduwe. En een man die zijn vrouw naar het graf moet brengen, is weduwnaar geworden. Een kind van wie de beide ouders zijn overleden, is een wees. Maar voor ouders die een kind of soms meerdere kinderen hebben verloren, bestaat geen naam. Dat verdriet is naamloos groot.
Daarom hebben we de nieuwe vereniging voor ouders van wie een kind is overleden ‘Naamloos verdriet’ genoemd.
Er bestaat een neutraal lotgenotencontact, genaamd OOK (Ouders Overleden Kind). Ook is er een reformatorische vereniging voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte een kind is overleden met de naam ‘In de knop gebroken’.  In goed overleg met deze vereniging is besloten om daarnaast een lotgenotencontact op te zetten voor ouders die hun kind op wat oudere leeftijd hebben verloren. Bij deze ouders leven andere vragen en zij hebben meer herinneringen aan hun kind dan ouders die maar heel kort hun kind in de armen hebben gehad. De reformatorische vereniging ‘Naamloos verdriet’ wil deze ouders met elkaar in contact brengen en hen ondersteunen.
In de komende tijd zal deze website verder gevuld gaan worden.

 
Tweede bijeenkomst Naamloos verdriet

De tweede bijeenkomst van ‘Naamloos verdriet’ werd gehouden op vrijdagavond 10 mei 2019 in de Bethlehemkerk, Oudelandseweg 50 te Woerden. De opening verzorgde de plaatselijke predikant van de gereformeerde gemeente, ds. W.A. Zondag. Na het zingen van Psalm 77 vers 4, een Schriftlezing uit Johannes 11 en gebed, hield hij een meditatie over het sterven van Lazarus en de verschillende reactie van Maria en Martha hierop. Hierna zongen we Psalm 77 vers 7.
Vervolgens hield mw. E. Sinke-Provily, psycholoog bij de Vluchtheuvel, een lezing over het thema ‘Leren leven met verdriet – Alleen, samen of met de hulpverlening’. Dit werd afgesloten met het zingen van Psalm 146 vers 3 en 4
Na de pauze waarin er gelegenheid was voor onderlinge ontmoeting, gingen de aanwezigen in drie groepen uiteen: ouders van wie een kind was overleden door een ongeluk, door een ziekte of door suïcide. In deze drie groepen werd openhartig met elkaar gesproken n.a.v. enkele vragen en stellingen. Na deze gesprekken kwam men weer in de grote zaal bijeen en was er gelegenheid om nog wat vragen te stellen aan de beide sprekers van deze avond. Aan het eind van de avond bedankte ds. Joppe de ongeveer 100 ouders voor hun aanwezigheid, gaf op om samen te zingen Psalm 121 vers 2 en 4 en vroeg aan ds. Zondag om de avond te sluiten met dankgebed. Vervolgens was er nog gelegenheid om iets te drinken en elkaar verder te ontmoeten.
De collecte voor de onkosten van deze avond bracht € 464,05 op en de boekentafel € 23,00.
 
De volgende bijeenkomst zal op D.V. vrijdagavond 11 oktober 2019 worden gehouden in Apeldoorn.
 


Informatie over onze eerste avond is te vinden onder het knopje bijeenkomsten.