Welkom bij Naamloos verdriet

U bezoekt deze website omdat mogelijk een kind van u kort geleden of al langere tijd geleden is overleden of omdat u dit verlies van nabij in de familie- of vriendenkring hebt meegemaakt.
Het verlies van een kind is één van de ergste dingen die we kunnen meemaken. Het grote verdriet en gemis wat dit met zich meebrengt, is niet in woorden uit te drukken. Een vrouw die haar man verliest, noemen we weduwe. En een man die zijn vrouw naar het graf moet brengen, is weduwnaar geworden. Een kind van wie de beide ouders zijn overleden, is een wees. Maar voor ouders die een kind of soms meerdere kinderen hebben verloren, bestaat geen naam. Dat verdriet is naamloos groot.
Daarom hebben we de nieuwe vereniging voor ouders van wie een kind is overleden ‘Naamloos verdriet’ genoemd.
Er bestaat een neutraal lotgenotencontact, genaamd OOK (Ouders Overleden Kind). Ook is er een reformatorische vereniging voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte een kind is overleden met de naam ‘In de knop gebroken’.  In goed overleg met deze vereniging is besloten om daarnaast een lotgenotencontact op te zetten voor ouders die hun kind op wat oudere leeftijd hebben verloren. Bij deze ouders leven andere vragen en zij hebben meer herinneringen aan hun kind dan ouders die maar heel kort hun kind in de armen hebben gehad. De reformatorische vereniging ‘Naamloos verdriet’ wil deze ouders met elkaar in contact brengen en hen ondersteunen.
In de komende tijd zal deze website verder gevuld gaan worden.

 
Tweede bijeenkomst.

Op D.V. vrijdagavond 10 mei 2019 wordt de tweede avond belegd van de Reformatorische vereniging voor ouders van wie een kind is overleden: ‘Naamloos verdriet’. Deze avond zal worden gehouden in de Bethlehemkerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Oudelandseweg 50 te Woerden en begint om 19.30 uur.Inloop vanaf 19:00 uur.
De opening zal verzorgd worden door ds. W.A. Zondag.
Evelyne Sinke, psycholoog bij de Vluchtheuvel, zal een lezing houden.
Het thema van deze lezing is : Leren leven met verdriet. - Alleen, samen of met de hulpverlening -.
Na de lezing is er een bespreking in verschillende groepen.
Noteer deze datum alvast in uw agenda en geef het door aan ouders die een kind hebben verloren.

Informatie over onze eerste avond is te vinden onder het knopje bijeenkomsten.