Welkom bij Naamloos verdriet

U bezoekt deze website omdat mogelijk een kind van u kort geleden of al langere tijd geleden is overleden of omdat u dit verlies van nabij in de familie- of vriendenkring hebt meegemaakt.
Het verlies van een kind is één van de ergste dingen die we kunnen meemaken. Het grote verdriet en gemis wat dit met zich meebrengt, is niet in woorden uit te drukken. Een vrouw die haar man verliest, noemen we weduwe. En een man die zijn vrouw naar het graf moet brengen, is weduwnaar geworden. Een kind van wie de beide ouders zijn overleden, is een wees. Maar voor ouders die een kind of soms meerdere kinderen hebben verloren, bestaat geen naam. Dat verdriet is naamloos groot.
Daarom hebben we de nieuwe vereniging voor ouders van wie een kind is overleden ‘Naamloos verdriet’ genoemd.
Er bestaat een neutraal lotgenotencontact, genaamd OOK (Ouders Overleden Kind). Ook is er een reformatorische vereniging voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte een kind is overleden met de naam ‘In de knop gebroken’.  In goed overleg met deze vereniging is besloten om daarnaast een lotgenotencontact op te zetten voor ouders die hun kind op wat oudere leeftijd hebben verloren. Bij deze ouders leven andere vragen en zij hebben meer herinneringen aan hun kind dan ouders die maar heel kort hun kind in de armen hebben gehad. De reformatorische vereniging ‘Naamloos verdriet’ wil deze ouders met elkaar in contact brengen en hen ondersteunen.
In de komende tijd zal deze website verder gevuld gaan worden.


4de bijeenkomst te Dordrecht.

DV. Vrijdag 6 maart 2020 hopen wij de volgende bijeenkomst te houden. Deze vind plaats in één van de zalen van de Gereformeerde Gemeente, Mauritsweg 286, 3314 LT Dordrecht.
Ds. J. Joppe hoopt deze avond te openen met een meditatie.
Hierna volgt een lezing van Ds. W. Zondag. Het onderwerp van de lezing : "Kruisdragen"-vanuit de 1ste zendbrief van Paulus.
Na de lezing is er een bespreking in groepjes.
Speciale avond voor jongeren met ‘Naamloos verdriet’ op 7 februari in Gouda

Inmiddels is deze avond gehouden op vrijdagavond 7 februari 2020.  Deze avond vond plaats in het gebouw van hogeschool De Driestar, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda.
Ds. J. Joppe opende de avond waarna dhr. W. Visser een korte inleiding heeft gehouden over: ’De pijn bij rouw verwerken'.
Hierna is er in groepjes uiteen gegaan en is er veel ruimte voor gesprek met elkaar geweest.

Voor de ouders die hun kinderen of jongeren naar Gouda hebben gebracht, was er gelegenheid om elkaar, als ouders, in een andere ruimte te ontmoeten.
Er is een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten die € 149,10 op heeft gebracht.
De opkomst voor deze avond is, voor ons als bestuur maar zeker ook als dhr. W Visser, een reden temeer om verder te kijken wat wij ook eventueel voor jongeren kunnen gaan, maar ook in welke vorm kunnen betekenen.


Voor meer informatie kan men contact opnemen met John Mourits: mourits121@hotmail.com  of  06 - 12333984 Derde bijeenkomst in Apeldoorn
 
Op vrijdagavond 8 november 2019 is de derde avond van onze vereniging ‘Naamloos verdriet’ gehouden in de Victorkerk, Jachtlaan 187 te Apeldoorn.
Na het zingen van Psalm 103 : 8 en 9 en het lezen van Psalm 121 ging ds. J. Joppe voor in gebed. Hierna hield hij een meditatie over de belijdenis aan het begin van deze psalm: ‘Mijn hulp is van den HEERE.’  Aansluitend zongen we Psalm 121 : 1 en 2.
Hierna kreeg dhr. W. Visser uit Nunspeet het woord. Hij hield een indrukwekkende lezing over  ‘Hoe de andere kinderen van het gezin het verlies van een broer(tje) of zus(je) ervaren.’
In zijn lezing had hij ook diverse reacties van jongeren verwerkt.
Na de pauze zongen we Psalm 62 : 1 en 5. Tijdens het zingen werd er een collecte gehouden.
Hierna had dhr. Visser een kort interview met Thijs, die enkele jaren geleden zijn broer door een ongeluk verloor.
De bespreking van de lezing in groepen volgde hierop. De jongeren en kinderen gingen met dhr. Visser in gesprek. Daarnaast werden er groepen gevormd van ouders die een kind verloren hadden door een ongeluk, door een ziekte of door suïcide.
Na het bespreken in groepjes van de lezing werd kort hetgeen besproken is naar voren gebracht.
Aan het eind van de avond werd gevraagd of dhr. Visser de lezing verder wil uitwerken en op schrift stellen. Na het zingen van Psalm 89 : 19 sloot dhr. Visser af met dankgebed.
De meeste aanwezigen bleven nog even om wat te drinken en met elkaar in gesprek te gaan. We mogen terugzien op een moeilijke, maar leerzame avond.

Informatie over onze eerder gehouden avonden is te vinden onder bijeenkomsten.