Welkom bij Naamloos verdriet

U bezoekt deze website omdat mogelijk een kind van u kort geleden of al langere tijd geleden is overleden of omdat u dit verlies van nabij in de familie- of vriendenkring hebt meegemaakt.
Het verlies van een kind is één van de ergste dingen die we kunnen meemaken. Het grote verdriet en gemis wat dit met zich meebrengt, is niet in woorden uit te drukken. Een vrouw die haar man verliest, noemen we weduwe. En een man die zijn vrouw naar het graf moet brengen, is weduwnaar geworden. Een kind van wie de beide ouders zijn overleden, is een wees. Maar voor ouders die een kind of soms meerdere kinderen hebben verloren, bestaat geen naam. Dat verdriet is naamloos groot.
Daarom hebben we de nieuwe vereniging voor ouders van wie een kind is overleden ‘Naamloos verdriet’ genoemd.
Er bestaat een neutraal lotgenotencontact, genaamd OOK (Ouders Overleden Kind). Ook is er een reformatorische vereniging voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte een kind is overleden met de naam ‘In de knop gebroken’.  In goed overleg met deze vereniging is besloten om daarnaast een lotgenotencontact op te zetten voor ouders die hun kind op wat oudere leeftijd hebben verloren. Bij deze ouders leven andere vragen en zij hebben meer herinneringen aan hun kind dan ouders die maar heel kort hun kind in de armen hebben gehad. De reformatorische vereniging ‘Naamloos verdriet’ wil deze ouders met elkaar in contact brengen en hen ondersteunen.
In de komende tijd zal deze website verder gevuld gaan worden.
 

Voorjaarsbijeenkomst te Rotterdam  

Vanwege de coronamaatregelen moesten we helaas de najaarsbijeenkomst in Rotterdam op vrijdagavond 26 november 2021 annuleren. We hopen nu op D.V. vrijdagavond 3 juni 2022 de voorjaarsbijeenkomst van onze vereniging te beleggen in de aula van de Guido de Brès, een locatie van de Driestar-Wartburg Scholengemeenschap, Smeetslandseweg 127 te Rotterdam. Na de opening door ds. J. Joppe hoopt voor ons mw. J.E. de Groot, huisarts in Zuid-Beijerland en lid van ons comité van aanbeveling te spreken over ‘Lichamelijke klachten na verlies’. De avond begint om 19.30 uur.
Voorafgaande aan de lezing van mw. De Groot zal er een kort huishoudelijk deel zijn met het jaarverslag en het financiële overzicht. Met het ook op de bestuursverkiezing zijn mw. A. Hoogland-Stout en dhr. G. van het Loo aftredend en herkiesbaar. We nodigen u van harte uit om deze leerzame avond bij te wonen. Bij corona gerelateerde klachten vragen we u om thuis te blijven en op de avond zelf zullen we de nodige voorzichtigheid met het oog op besmettingen betrachten. We vragen u om zich aan te melden als u deze voorjaarsbijeenkomst wilt bezoeken via info@naamloosverdriet.nl of 06-42882153 (mw. Hoogland). U kunt zich uiterlijk tot en met woensdag 1 juni aanmelden! Mocht de avond door omstandigheden niet door kunnen gaan, dan zullen we dat op de website vermelden.  

Bijeenkomst jongerenafdeling Naamloos verdriet  

Bij voldoende belangstelling is er op D.V. vrijdagavond 3 juni 2022 gelijktijdig met de voorjaarsbijeenkomst in Rotterdam (eveneens in de Guido de Brès) een apart ontmoetingsmoment voor jongeren (die dan met de ouders kunnen meereizen).
 

Aankondiging najaarsbijeenkomst te Veenendaal

Op D.V. vrijdagavond 11 november 2022 wordt om 19.30 uur de Najaarsbijeenkomst van Naamloos Verdriet gehouden in het schoolgebouw van het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal
Mw. Marnella (N.M) Vlasblom-Bulk, werkzaam bij Stichting Schuilplaats o.a. als verliesbegeleider hoopt die avond te spreken over 'Het gedachtengoed van dr. Manu Kerse (Vlaams klinisch psycholoog en specialist in het omgaan met verlies en verdriet) met een aanvulling vanuit de christelijke identiteit.
Van harte welkom

Onderzoek naar medeleven en pastorale zorg bij een verlies

De verenigingen In de knop gebrokenNaamloos VerdrietSamen Alleen en de stichting Winstuitverlies, waar lotgenoten met verlies elkaar ontmoeten, willen deze weken in de vorm van een digitale enquête een onderzoek doen onder ambtsdragers, pastoraal werkers, gemeenteleden en christelijke hulpverleners over hoe het medeleven en de pastorale zorg na verlies in de kerkelijke gemeente ervaren wordt.

Met de uitkomst van dit onderzoek kunnen ambtsdragers en pastoraal werkers op een bijeenkomst verder worden toegerust in het verlenen van pastorale zorg na een verlies.

 

Ook aan u en jou die met verlies te maken hebben (gehad), wordt gevraagd om aan het onderzoek mee te doen door de digitale enquête in te vullen. Dit invullen kan via de volgende link https://nl.surveymonkey.com/r/BVN5P9L (versie gemeenteleden) en kost hooguit 10 minuten.

Mocht u nog meer mensen weten met een verlies, wilt u dan dit bericht aan hen doorsturen?

Meedoen aan het onderzoek is mogelijk t/m zaterdag 14 mei. Vragen over dit onderzoek kunnen gesteld worden via het volgende mailadres: pastoraatnaverlies@solcon.nl.

De uitkomst van dit onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ zal op een toerustingsavond voor ambtsdragers en pastoraal werkers gepresenteerd worden met een reactie hierop.

Deze toerustingsavond wordt op twee locaties gehouden. Op D.V. vrijdag 17 juni in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, Vellerselaan 1 te Barneveld en op vrijdag 24 juni 2022 in de aula van de Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11 te Gorinchem.

De bovengenoemde verenigingen en stichting zijn u en jou dankbaar voor het invullen van de  enquête en hopen dat de resultaten van het onderzoek dienstbaar en tot zegen mogen zijn voor het geheel van onze kerken.


Informatie over onze eerder gehouden avonden is te vinden onder bijeenkomsten.