Tweede bijeenkomst Naamloos verdriet, 10-05-2019


Nadat op vrijdagavond 12 oktober 2018 onze eerste avond in Woudenberg plaatsvond, werd de tweede bijeenkomst van ‘Naamloos verdriet’ gehouden op vrijdagavond 10 mei 2019 in de Bethlehemkerk, Oudelandseweg 50 te Woerden.
De opening verzorgde de plaatselijke predikant van de gereformeerde gemeente, ds. W.A. Zondag. Na het zingen van Psalm 77 vers 4, een Schriftlezing uit Johannes 11 en gebed, hield hij een meditatie over het sterven van Lazarus en de verschillende reactie van Maria en Martha hierop. Hierna zongen we Psalm 77 vers 7.
Vervolgens hield mw. E. Sinke-Provily, psycholoog bij de Vluchtheuvel, een lezing over het thema ‘Leren leven met verdriet – Alleen, samen of met de hulpverlening’. Dit werd afgesloten met het zingen van Psalm 146 vers 3 en 4
Na de pauze waarin er gelegenheid was voor onderlinge ontmoeting, gingen de aanwezigen in drie groepen uiteen: ouders van wie een kind was overleden door een ongeluk, door een ziekte of door suïcide. In deze drie groepen werd openhartig met elkaar gesproken n.a.v. enkele vragen en stellingen. Na deze gesprekken kwam men weer in de grote zaal bijeen en was er gelegenheid om nog wat vragen te stellen aan de beide sprekers van deze avond. Aan het eind van de avond bedankte ds. Joppe de ongeveer 100 ouders voor hun aanwezigheid, gaf op om samen te zingen Psalm 121 vers 2 en 4 en vroeg aan ds. Zondag om de avond te sluiten met dankgebed. Vervolgens was er nog gelegenheid om iets te drinken en elkaar verder te ontmoeten.
De collecte voor de onkosten van deze avond bracht € 464,05 op en de boekentafel € 23,00.