Derde bijeenkomst Naamloos verdriet, 08-11-2019

Op vrijdagavond 8 november 2019 is de derde avond van onze vereniging ‘Naamloos verdriet’ gehouden in de Victorkerk, Jachtlaan 187 te Apeldoorn.
Na het zingen van Psalm 103 : 8 en 9 en het lezen van Psalm 121 ging ds. J. Joppe voor in gebed. Hierna hield hij een meditatie over de belijdenis aan het begin van deze psalm: ‘Mijn hulp is van den HEERE.’  Aansluitend zongen we Psalm 121 : 1 en 2.
Hierna kreeg dhr. W. Visser uit Nunspeet het woord. Hij hield een indrukwekkende lezing over  ‘Hoe de andere kinderen van het gezin het verlies van een broer(tje) of zus(je) ervaren.’
In zijn lezing had hij ook diverse reacties van jongeren verwerkt.
Na de pauze zongen we Psalm 62 : 1 en 5. Tijdens het zingen werd er een collecte gehouden.
Hierna had dhr. Visser een kort interview met Thijs, die enkele jaren geleden zijn broer door een ongeluk verloor.
De bespreking van de lezing in groepen volgde hierop. De jongeren en kinderen gingen met dhr. Visser in gesprek. Daarnaast werden er groepen gevormd van ouders die een kind verloren hadden door een ongeluk, door een ziekte of door suïcide.
Na het bespreken in groepjes van de lezing werd kort hetgeen besproken is naar voren gebracht.
Aan het eind van de avond werd gevraagd of dhr. Visser de lezing verder wil uitwerken en op schrift stellen. Na het zingen van Psalm 89 : 19 sloot dhr. Visser af met dankgebed.
De meeste aanwezigen bleven nog even om wat te drinken en met elkaar in gesprek te gaan. We mogen terugzien op een moeilijke, maar leerzame avond.
Deze collecte voor de onkosten van deze avond bracht € 467,40 op
Er waren zo’n 90 aanwezigen waaronder verschillende jongeren en kinderen.
 
De datum voor de volgende bijeenkomst hopen we z.sp.m. bekend te maken.