Jaarstukken en verslagen

Jaarstukken.
Het jaar van oprichting is 2018.

De jaarstukken voor 2019 e.v. zijn d.m.v. onderstaande link te bekijken.

Jaarstukken 2019
Jaarstukken 2020
Jaarstukken 2021
Jaarstukken 2022