Jaarstukken en verslagen

Jaarstukken.
Het jaar van oprichting is 2018.

De jaarstukken voor 2019 zijn d.m.v. onderstaande link te bekijken.

Jaarstukken 2019

In het jaar 2019 heeft het bestuur 4 keer vergaderd op verschillende locatie's.
In het jaar 2019 heeft de vereniging de 3de bijeenkomst gehouden waarvan het verslag via onderstaande link te bekijken is.
3de bijeenkomst gehouden te Apeldoorn 08-11-2019      Thema ‘Hoe de andere kinderen van het gezin het verlies van een broer(tje) of zus(je) ervaren.’


Jaarstukken 2020
Jaarstukken 2021


De jaarstukken van 2020 worden op de eerstvolgende bijeenkomst, die gepland staat voor D.V. 18 Juni 2021, ter goedkeuring aan de leden aangeboden en zullen daarna gepubliceerd worden.