Jaarstukken en verslagen

Jaarstukken.
Het jaar van oprichting is 2018.

De jaarstukken voor 2019 e.v. zijn d.m.v. onderstaande link te bekijken.

Jaarstukken 2019
Jaarstukken 2020
Jaarstukken 2021
Jaarstukken 2022

Jaarstukken 2023