Vierde bijeenkomst Naamloos verdriet, 06-03-2020

Vlak voor de corona-uitbraak hadden we op vrijdagavond 6 maart 2020 de voorjaars-bijeenkomst van onze vereniging van de zalen van de Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. Ds. J. Joppe opende deze avond Schriftlezing en gebed en hield vervolgens een korte meditatie. Daarna hadden we het huishoudelijk gedeelte met het jaarverslag van de secretaresse en van de penningmeester. Vervolgens vond de bestuursverkiezing plaats. De bestuursleden zijn om de drie jaar aftredend en herkiesbaar. Mw. J.W. (Mieneke) Mourits-Wilbrink werd herkozen en voor de uitbreiding van het bestuur werd dhr. W. (Wijnand) Blankestijn uit Renswoude gekozen. We wensen hen beiden een gezegende periode toe in het bestuur.
Na het huishoudelijk gedeelte hield ds. W.A. Zondag een lezing over het onderwerp ‘Kruisdragen’ - vanuit de eerste zendbrief van Petrus. Belangrijke zaken reikte hij ons vanuit de Schrift aan. Na de lezing was er een bespreking in verschillende groepen aan de hand van wat vragen of stellingen. Ds. Zondag sloot de avond af met gebed. Daarna was er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten, waar verschillende aanwezigen gebruik van maakten.