Giften

De vereniging is afhankelijk van contributies en giften. Uw financieële steun is daarom van harte welkom. Als u niet tot de doelgroep behoort, maar de vereniging wel een warm hart toedraagt en wilt steunen, kunt u een gift storten.
De vereniging heeft een ANBI-status, waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting.


Ons rekeningnummer is: NL09 RABO 0333387147 tnv Naamloos verdriet.

Voor meer informatie met betrekking tot hebben van een ANBI-status.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi