Lidmaatschap

Lidmaatschap is voorbehouden aan:
Ouders van wie een kind is of kinderen zijn overleden.

Lidmaatschap houdt in dat:
U de grondslag en het doel van de vereniging onderschrijft.
U via de nieuwsbrief op de hoogte wordt gehouden van, en uitgenodigd wordt voor activiteiten van ‘Naamloos verdriet’;
U de ledenvergadering mag bijwonen, die één keer per jaar wordt gehouden.
 
Contributie:
De contributie bedraagt € 25,- per lid/echtpaar per kalenderjaar. Dit te voldoen na ontvangst van een betalingsverzoek