Welkom bij Naamloos verdriet

U bezoekt deze website omdat mogelijk een kind van u kort geleden of al langere tijd geleden is overleden of omdat u dit verlies van nabij in de familie- of vriendenkring hebt meegemaakt.
Het verlies van een kind is één van de ergste dingen die we kunnen meemaken. Het grote verdriet en gemis wat dit met zich meebrengt, is niet in woorden uit te drukken. Een vrouw die haar man verliest, noemen we weduwe. En een man die zijn vrouw naar het graf moet brengen, is weduwnaar geworden. Een kind van wie de beide ouders zijn overleden, is een wees. Maar voor ouders die een kind of soms meerdere kinderen hebben verloren, bestaat geen naam. Dat verdriet is naamloos groot.
Daarom hebben we de nieuwe vereniging voor ouders van wie een kind is overleden ‘Naamloos verdriet’ genoemd.
Er bestaat een neutraal lotgenotencontact, genaamd OOK (Ouders Overleden Kind). Ook is er een reformatorische vereniging voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte een kind is overleden met de naam ‘In de knop gebroken’.  In goed overleg met deze vereniging is besloten om daarnaast een lotgenotencontact op te zetten voor ouders die hun kind op wat oudere leeftijd hebben verloren. Bij deze ouders leven andere vragen en zij hebben meer herinneringen aan hun kind dan ouders die maar heel kort hun kind in de armen hebben gehad. De reformatorische vereniging ‘Naamloos verdriet’ wil deze ouders met elkaar in contact brengen en hen ondersteunen.


Voorjaarsbijeenkomst ‘Naamloos verdriet’ D.V. 19 April 2024 te Gouda.

Op D.V. vrijdagavond 19 april 2024 zal de Voorjaarsbijeenkomst van Naamloos verdriet gehouden worden in het gebouw van Hogeschool Driestar-educatief, Burgemeester
Jamessingel 2 te Gouda.
Dhr. W. Visser zal dan een lezing houden over zijn recent uitgegeven boek “Naamloos verdriet, rouw bij jou”.
Deze avond begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
We hebben Dhr. W. Visser gevraagd om n.a.v. zijn boekje de drie oorzaken van overlijden langs te gaan: ongeval, ziekte en suïcide en omgang met de rouw daarbij voor ouders en kinderen.
Na de pauze gaan we ook in drie groepen uiteen, zowel ouders als jongeren (apart). Voor deze drie groepen (overlijden door ongeval of door ziekte of door suïcide) zullen er ook verschillende gespreksvragen zijn.
Ook de jongeren van de Jongerenafdeling van Naamloos Verdriet worden voor de avond uitgenodigd. Na de pauze zullen zij met elkaar in gesprek gaan over de lezing.


Terugblik najaarsbijeenkomst, 24 November 2023, in Veenendaal (Ichthus college)

Op vrijdagavond 24 november 2023 werd de najaarsbijeenkomst van Naamloos Verdriet gehouden in de aula van het Ichthus College te Veenendaal. Aan het begin van de avond sprak ds. J. Joppe een openingswoord uit n.a.v. Psalm 31:16a: “Mijn tijden zijn in Uw hand.”
Hierna overhandigde Wim Visser zijn nieuwste boekje ‘Naamloos verdriet’ – rouw bij jou! aan ds. Joppe en aan Thijs Aarten,
Laurens Meeuwsen van Uitgeverij Van Velzen bedankte dhr. Visser voor de goede samenwerking.
Daarna hield Thijs Aarten een indrukwekkende lezing over zijn boek ‘Huilend vaderhart’. In de pauze werd er volop met elkaar gesproken en werden er ook heel wat boeken verkocht.
Na de pauze ging men in groepen uiteen en sprak men met elkaar over de vragen die Thijs Aarten had opgesteld. De jongeren spraken elkaar in een andere ruimte o.l.v. Wim Visser. De avond werd door dhr. G. van het Loo afgesloten met dankgebed.
We zien terug op een goede avond waar we ook veel nieuwe gezichten zagen.

Pastoraat na verlies – meditatie, presentaties en lezing Erik-Jan Verbruggen – toerustingsavond ambtsdragers & pastoraalwerkers

Wat is het verlies van een geliefde – onverwacht of na een lang ziekbed, nog pril in de moederschoot of rondom de geboorte – ingrijpend. En wat kan het moeilijk zijn als je door een ziekte je gezondheid grotendeels verliest. Het medeleven vanuit de kerkelijke gemeente en pastorale ondersteuning vanuit Gods Woord zijn dan belangrijk. Ambtsdragers en pastoraal werkers vragen zich soms af wat er na het verlies aan pastorale zorg nodig is.

De verenigingen In de knop gebrokenNaamloos VerdrietSamen Alleen en de stichting Winstuitverlies, waar lotgenoten met verlies elkaar ontmoeten, hebben in de vorm van een digitale enquête in drie versies een onderzoek gedaan onder ambtsdragers en pastoraal werkers, gemeenteleden en christelijke hulpverleners (met verliesbegeleiding) over hoe het medeleven en de pastorale zorg bij verlies in de kerkelijke gemeente ervaren wordt. De uitkomst van dit onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ is op de toerustingsavond voor ambtsdragers en pastoraal werkers gepresenteerd.


Door op één van de onderstaande links te klikken kan de lezing beluistert of de presentatie bekeken worden:
De onderstaande links worden binnen niet al te lange tijd actief. Houd u de website in de gaten.

Ds. J. Joppe, voorzitter vereniging Naamloos Verdriet, verzorgde opening naar aanleiding van Job 2 vers 11-13.

De samenvatting van resultaten uit het onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ werd gepresenteerd door Henk-Jan Koetsier, voorzitter stichting Winstuitverlies.

Aansluitend hield Erik-Jan Verbruggen, werkzaam bij St. De Vluchtheuvel en pastoraal werker in Dordrecht, zijn lezing met presentatie ‘Pastoraat na verlies’.

Na de pauze gingen de deelnemers in vier groepen uiteen om over aantal stellingen met elkaar in gesprek te gaan. Deze stellingen zijn (goed) te gebruiken om de dialoog als kerkenraad met elkaar te voeren en/of met uw gemeenteleden over het thema ‘Pastoraat na verlies’

Naar aanleiding van het onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ voor de toerustingsavonden is twee keer een interview verschenen in het Reformatorisch Dagblad:
– Pastoraat bij verlies kan beter – ds J. Joppe,
– In verlies meest behoefte aan luisterend oor – Marianne Grisnich en Henk-Jan Koetsier_1
en
_2
Ook besteedde de hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad, in het hoofdredactionele commentaar, van maandag 27 juni 2022 aandacht aan ‘Pastoraat na verlies’ en onderstreepte het belang daarvan.
 

De verenigingen en stichting zijn afhankelijk van giften om deze toerustingsavonden te houden. Wilt u financieel bijdragen dan is uw (kerkelijke) gift meer dan welkom!
De betaalmogelijkheden kunt u vinden op de websites van één van de genoemde verenigingen of stichting, graag o.v.v. ’Toerustingsavond Pastoraat na verlies’

Informatie over onze eerder gehouden avonden is te vinden onder bijeenkomsten.